SATURDAY - HOUR BY HOUR

IMG_1484 06.00 - Jeg våkner av støyet som kommer av den faste søppelbilen som gjør sitt for å holde Waikiki rent før resten av byen våkner. Sjekker mobilen og innser hva klokken er. Jeg benytter sjansen til å sjekke ståa på Joacim som hopper hopprenn i Trondheim før jeg legger meg til å sove igjen.

09.00 - Jeg har slumret i en god stund og er klar for morgenrutinene. Jeg vasker og renser ansiktet, lager frokost og blar meg gjennom nettavisene mens jeg spiser. Mailboksen sjekkes, mail besvares og mailboksen lukkes. I og med at jeg er tolv timer bak norsk tid, fylles mailboksen opp i løpet av natten og innen jeg rekker å svare har alle forlatt sine kontorer. I grunn veldig behagelig!

11.00 - Jeg catcher opp med Joacim angående hoppingen hans før jeg hopper i bikinien og gjør meg klar for en dag på stranda. Jeg sier natta til Joacim og går ut av leiligheten. Det er varmt så jeg er glad for at jeg tok med meg ekstra med vann.

15.00 - Det har vært en særdeles varm dag, så etter fire timer med krim og podcaster på stranda, begynner hodet og kropp og ønske seg kjøligere miljø og en iskald flaske vann. Jeg pakker sammen og rusler hjem. Plukker opp den plasten jeg kommer over, da det i dag er International Beach Clean Up Day! Forlat stranda penere enn du fant den, og du har gjort jobben din.

06.00 - I wake up by the noice of the regular garbage truck that's keeping Waikiki clean before everyone starts waiking up. I take a look at my phone and realize what time it is. Just before I go back to sleep, I check my phone to check up on the competition Joacim's taking part in in Trondheim. 

09.00 - I've been hitting the snooze button for some time now and I'm ready to get up. I wash and clean my face, before making breakfast and reading the news online. I check my mailbox, I answer a few mails and then I close my mailbox. The good thing about being in a timezone 12 hours behind Norway, is that my mailbox keeps filling up during the night. So when I answer all my mails, people have already left their office. 

11.00 - I catch up with Joacim and we talk about his jumping before I jump in my bikini to get ready for a day at the beach. I tell Joacim good night and leaves the studio. It's such a hot day, so I'm glad i brought extra water. 

15.00 - It's been a super hot day, so after four hours of criminal novels and podcasts I'm ready to go back home to cooler air and something ice cold to drink. I pack my bags and setts off home. I pick up whatever trash I see, because today is International Beach Clean Up Day! Leave the beach better than you found it, and you have done your part. 

[left]

IMG_1490

[/left]

[right]

IMG_1482

[/right]

15.30 - Jeg rusler til Food Pantry for å kjøpe mine siste papayaer for denne gang. Jeg har mistet tellingen på hvor mange papayaer jeg har spist under oppholdet mitt her på Hawaii, men de lokale fruktene er bare helt fantastiske.

16.00 - Endelig en kald dusj! Jeg får av meg saltvann og all sanden før jeg lager meg en stor bolle med papaya, banan og peanøttsmør og setter meg ned med Netflix. Jeg sjekker Instagram og Snapchat og redigerer bilder fra dagen.

17.00 - Jeg innser at jeg skal fly hjem på mandag og at jeg har en del pakking å organisere. Jeg tømmer skuffer og skap, bretter og spiller tetris med koffertens innhold for å få alt til å stemme. Hvor er Joacim når man trenger han haha.

17.30 - Etter å ha brettet og pakket det meste, innser jeg at det er en time til solnedgang. Jeg henter kamera, solbriller og slipperser og rusler ut i gatene. Waikiki er et populært sted å se sola forsvinne i Stillehavet, ingen tvil om det. Jeg rusler langs stranda før jeg setter meg ned i sanda med kameraet.

18.40 - Sola har gått ned og nok en magisk solnedgang på Hawaii er historie. Solnedgangene her har vært fantastiske og jeg føler jeg aldri kan se den gigantiske sola forsvinne ned i Stillehavet nok ganger. Himmelen blir rosa og havet blir stille - magisk!

19.00 - Jeg er hjemme igjen og tømmer minnebrikken over på harddisken. Puh, det har jammen blitt en del GB i løpet av denne turen. Jeg laster opp i Lightroom og koser meg med redigeringen av dagens bilder.

20.00 - Harddisken er fylt opp med dagens ferdigredigerte bilder og jeg er klar for iskald iste og Netflix! Ingen tvil om at jeg er særdeles glad i amerikansk Netflix haha. Etterhvert våkner Joacim hjemme i Norge og vi prøver å catche up før han skal hoppe helgens siste hopprenn.

22.00 - Prøveomgangen i Trondheim starter og jeg veksler mellom Netflix og Joacims hopping. Prøver å bestemme meg for om jeg skal vente med å legge meg for å følge med på Joacim eller ikke.

23.30 - Joacim hopper en god første omgang og jeg bestemmer meg for at jeg må holde meg våken til andre omgang i Trondheim. Prøver å få kontakt med hopperen selv mellom slagene for en oppdatering mens jeg venter på andre omgang.

01.00 - Jeg innser at det begynner å bli sent, men jeg er glad jeg fulgte med på Joacim gjennom hele konkurransen! Vi snakker om hoppingen hans og sier natta, før jeg gjør meg klar for natten.

IMG_1578

15.30 - I walk over to Food Pantry to buy my last papayas for this time. I've lost count of how many of the great papayas I've had during my time here, but the local fruits are just so good! 

16.00 - Finally a cold shower! I get the saltwater and sand off me and makes myself a huge bowl of papaya, banana and peanut butter while I chill with some Netflix. I catch up on Snapchat and Instagram while I edits some photos from the day. 

17.00 - I realize I'm flying home on Monday and that I have a huge load of packing to do. I pull everything out of my dressers, fold it and tries to play tetris with my luggage to make it all fit. Where is Joacim when I really need him haha.

17.30 - After I've folded and packed the most of my stuff, I realize that it's just one hour left before the sun sets. I grab my camera, my sunglasses and slippers and walks out into the streets. Waikiki is a popular place to watch the sun set into the Pacific Ocean, no doubt about it. I walk along the beach before I find a pretty decent spot to hang out in the sand. 

18.40 - The sun has disappeared in the horizon and another sunset in Hawaii is history. The sunsets here has been so amazing and I'll never ever get enough of that huge sun going into the Pacific Ocean. The sky turns pink and the ocean goes all quiet. It's so magical! 

19.00 - I'm back home and getting all my photos on to my harddrive. Phew, it's become a lot of photos during my time here! I upload them all to Lightroom and enjoy editing the photos of the day.

20.00 - The harddrive is full of todays edited photos and I'm so ready for an ice cold icetea and Netflix. No doubt about it - I love the American Netflix haha! After a while Joacim are awake and we tries to catch up before he's up for his last competition for this weekend.

22.00 - The trial round in Trondheim are off and I go between Netflix and Joacim's jumping. I try to decide if I should watch Joacims competition or if I should just go to bed. 

23.30 - Joacim has a good first round so I decide that I need to stay awake until the final round in Trondheim. I try to get in touch with Joacim between the rounds for an update while I wait for the final round. 

 

01.00 - I realize it's getting pretty late, but I'm glad I stayed up to keep up with Joacim through his competition. We chat about his jumping and competition before we say good night and I get ready to go to bed.