Hawaii FAQ

IMG_1031 Sted: North Shore Oahu - Lokal tid: 22.22

/ Location: North Shore of Oahu - Local time: 22.22

Hvem er du på Hawaii med? Faktisk så har jeg reist alene denne gangen! Jeg har reist med flere venninner til flere destinasjoner, men denne gangen tenkte jeg å prøve meg på en reise alene.

Hvorfor akkurat Hawaii? Jeg har vært på Hawaii før og ble forelsket i stedet med en gang. Jeg følte jeg kunne gjenkjenne meg selv i den livsstilen man opplever på denne øya, noe jeg ønsket å dra tilbake til. I tillegg har jeg ikke utforsket halvparten av øya fra før, så jeg følte jeg hadde mye å oppleve ved å velge å dra tilbake hit!

Hvor lenge skal du være på Hawaii? Jeg skal være på Hawaii i totalt fem uker. I know - det er lenge! Men, jeg ønsket å bruke mye av tiden min denne høsten på å reise, så derfor valgte jeg å bli på samme destinasjon over en lengre periode.

Hvilken av øyene er du på? Jeg er på øyen Oahu og skal være her alle fem ukene.

Hvor mye penger har du brukt på reisen? Dette med penger og budsjett for en slik reise kan være veldig individuelt. Det handler om hvordan du legger opp reisen, hvor høye standarder du har og hvordan du ønsker å leve under oppholdet. Jeg har brukt det jeg måtte på flybilletter og overnatting - som naturligvis ikke er billig i og med at jeg har valgt å reise til en relativt dyr destinasjon. Jeg lever relativt enkelt og billig, slik at jeg kan bruke penger på det jeg ønsker å bruke penger på.

Blir ikke fem uker på Hawaii kjedelig i lengden? Jeg ønsket å reise for å slappe av, lese krimbøker, ta bilder, surfe og nyte sola. Fem uker på Hawaii er lenge, men det er absolutt til å overleve haha. Jeg nyter hver eneste dag, for plutselig sitter jeg på flyet til LA og Europa igjen. De første to ukene har gått kjempe fort og jeg regner med at resten av oppholdet går like fort.

Hvordan bor du under oppholdet? Her på North Shore er det ikke mye overnattingsmuligheter. Det eneste hotellet er det gigantiske Turtle Bay Resort, som ikke uventet er svindyrt. Jeg bor for øyeblikket på en "Lodging", som er et hus med flere overnattingsmuligheter: private rom, private studioer eller dorms. Jeg leier en seng på et rom med to køyesenger. Når jeg på mandag skal reise til Waikiki, hvor prisene naturligvis stiger. Jeg har valgt å leie et studio i Waikiki sentrum gjennom airbnb, litt fordi jeg vet at etter to uker på dorm kommer jeg til å trenge et litt mer privat sted å bo.

Leier du bil for å komme deg rundt? Å leie bil i USA er et prosjekt i seg selv. Er du under 25 år, er forsikringen du må kjøpe med leiebilen skyhøy i pris. Jeg har derfor valgt å ikke leie bil. Det har fungert helt utmerket - mye på grunn av hosten min her på North Shore. Har jeg trengt å dra på butikken for å handle, har han gitt meg skyss. I tillegg er Oahu en av de øyene som har et utmerket kollektivt system, med busser som går hvert 45-minutt. Sykkel er også et helt strøkent alternativt til å leie bil, for det er så gode og trygge muligheter for å sykle langs North Shore.

Hva er det verste med å reise alene? Det verste med å reise alene er faktisk selve reisen hit. Den tok meg nærmere 30, utmattende timer, noe som resulterte i at jeg ikke fikk den beste reisen. Det har jeg skrevet om her. Hadde jeg derimot reist med noen andre, regner jeg med at reisen hadde blitt en god del annerledes. Å reise til den andre siden av jordkloden gjør at man føler seg uendelig liten og alene i verden - og jeg tror det er det verste med å reise alene.

Hva er det beste med å reise alene? Det er flere veldig positive sider ved å reise alene på tur. First of all, du blir uendelig godt kjent med deg selv. Jeg er ganske selvstendig fra tidligere, jeg begynner å kjenne meg selv ganske godt og jeg tror også "jeg har funnet meg selv". Dette tror jeg kommer godt med når jeg legger ut på en sånn reise alene. Når man reiser alene, må man pushe seg selv ut av komfortsonen for å bli kjent med andre mennesker - noe som er en utrolig god egenskap å ta med seg videre. I tillegg kan du gjøre akkurat hva du vil - når du vil!

Hvorfor reiser du ikke med kjæresten din? Vel. Joacim er toppidrettsutøver på det høyeste nivået du kan finne i en idrett som ikke er spesielt utbredt her på Hawaii. Jeg skulle så veldig, veldig gjerne hatt Joacim her på Hawaii sammen med meg, men når han har en fulltidsjobb som toppidrettsutøver, kan han ikke bare forlate alt og følge etter meg. Det har jeg full forståelse for og det vet også han at jeg har 120% forståelse for. Joacim er derfor hjemme og jobber med formen, mens jeg gjør mitt.

// 

Who are you travelling to Hawaii with? I'm travelling alone this time. I've been travelling with friends for a long time now, but this time I wanted to try to go all by myself. 

Why did you choose to travel to Hawaii? I've been here before and fell in love with the place. I loved the lifestyle you find on this place, something I wanted to go back to. I haven't explored half as much as I wanted to, so I felt I had to come back to see it all. 

How long are you staying in Hawaii for? I'm staying in Hawaii for a total of five weeks. I know - it's a long time. But I wanted to use a lot of my time to travel this fall, so that's why I chose to stay here over a longer period of time. 

Which of the Hawaiian islands are you currently on? I'm on the island of Oahu, and I'm staying here the whole time. 

How much money have you spent? How much you spend on a trip like this, is very individual. It's all about how you want your travels to be, how high your standards are and how you wanna live during your stay. I've spent what ever I had to spend on flight tickets and places to stay - which isn't really cheap because this is a really expensive destination. I have a very easy way of life, which isn't very expensive. That way I can use money on what ever I want to use money on. 

Isn't five weeks in Hawaii gonna get boring? I wanted to come here to relax, read my favorite books, shoot photos, surf and enjoy the sun. Five weeks in Hawaii is a long time, but it's not the worst place to be stuck for five weeks. I'm enjoying everyday, because suddenly I'm on the plane back to LA and Europe. The first two weeks of my stay has gone by real quick and I'm thinking the rest of my stay will go by just as quick. 

Where do you live during your stay? At the North Shore there isn't many options for a place to stay. The only hotel is the gigantic Turtle Bay Resort, which is super expensive for someone like myself. Currently I'm staying at a Lodging, which is a house with several possibilities for accommodation: private rooms, private studios or dorm. I'm renting a bed in a room with two bunkbeds. On Monday I'm going back to Waikiki, where the prices are higher for accommodation. I've chosen to rent a studio through airbnb, because I know that after two weeks in a dorm I'll need some privacy. 

Do you rent a car to get around? To rent a car in America is a huge project. If you're under 25 years old, the insurance is super expensive. I've chosen not to rent a car. It's worked out all fine - much because of my amazing host here at the North Shore. If I ever needed to go to the supermarket, he drove me there. Also, Oahu is the only island with a great bus system. You could also ride a bike, which is super safe around the North Shore. 

 

What's the worst part about travelling alone? The worst part of travelling alone is actually the whole trip to get here. The travelling from Norway took me about 30 hours, which ended in me not getting the trip I wanted. I wrote about my PMS-journey to the island here. If I travelled with someone else, I'm guessing the whole trip here wouldn't have been so hard. To travel to the other side of the world makes you feel very, very tiny and small and alone in this big world - which I guess is the worst part about travelling alone. 

What's the best part about travelling along? It's so many great sides about the fact that you choose to travel alone. First of all, you get to know your self quite well. I like to think I'm pretty independent from earlier on, I know my self pretty good and I also think I've "found myself". I think all of this is great to know when you're travelling alone. Travelling alone, you need to get out of your own comfort zone to get to know other people - which is so good for all of us. And when you travel alone, you can do whatever you want whenever you want to. 

Why aren't you travelling with your boyfriend? Well. Joacim is an athlete in a very high league. His sport isn't too well known here in the Hawaiian islands. I would very, very much like to have Joacim here with me - but he has a full time job as an world class athlete. He couldn't just let go of it all and follow me to the other side of the world. I know that, I understand that and he know that I know that. That's why Joacim is at home, working to get as good as an athlete he could be while I'm here doing what I love.